Εκπαιδεύσεις

Το βρεφικό μασάζ έχει αποδειχθεί ως ένα εξαιρετικό εργαλείο στη δημιουργία και προαγωγή ισχυρού συναισθηματικού δεσμού, στη χαλάρωση, στη βελτίωση της υγείας και ευζωίας τόσο των μωρών όσο και των γονέων/φροντιστών τους, ενώ τα οφέλη για πρόωρα μωρά και παιδιά με αναπηρία είναι αδιαμφισβήτητα. 

Σε αυτό το θεωρητικό σεμινάριο, ενημερωτικού χαρακτήρα, διάρκειας 60′, θα ακούσεις για τη σημασία και τα οφέλη του βρεφικού μασάζ, το υγιές και τρυφερό άγγιγμα, συχνούς μύθους και αλήθειες για το βρεφικό μασάζ, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για αυτήν την υπέροχη τέχνη.

Σε ποιους απευθύνονται;

  • Σε γονείς με παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας,

  • Σε μέλλοντες ή υπό σκέψη γονείς,

  • Σε φροντιστές μωρών ή μικρών παιδιών,

  • Σε εκπαιδευτικούς,

  • Σε επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με μωρά ή μικρά παιδιά.Γενικά, οι Εκπαιδεύσεις είναι ανοιχτές στο ευρύτερο κοινό και έχουν στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη σε θέματα που αφορούν το βρεφικό μασάζ, το υγιές και τρυφερό άγγιγμα και τη θετική διαπαιδαγώγηση.

Στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια δεν γίνεται επίδειξη μαλάξεων του προγράμματος Βρεφικού Μασάζ του ΙΑΙΜ. Είναι αποκλειστικά ενημερωτικού χαρακτήρα.

Γιατί κάποιος/α να επιλέξει να παρακολουθήσει τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια "ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ";

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια “ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ” παρέχουν ευκαιρία σε όποιον συμμετέχει να αποκτήσει νέες γνώσεις ή/και να εμβαθύνει στις ήδη υπάρχουσες, καθώς το περιεχόμενο των σεμιναρίων ανανεώνεται συνεχώς και βασίζεται σε πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία.

Καλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού

Στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια “ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ”, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ανάπτυξη των παιδιών, πώς αυτές διαφοροποιούνται αναλόγως την ηλικία του παιδιού, έχοντας ως αποτέλεσμα να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών και να βελτιώνεται η καθημερινότητα μαζί τους.

Ανταλλαγή εμπειριών & καλύτερες πρακτικές

Η συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια “ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ” δίνει τη δυνατότητα να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή με άλλους επαγγελματίες, επιτρέποντας την ανταλλαγή εμπειριών και την κατανόηση καλύτερων πρακτικών στον τομέα της παιδικής φροντίδας.

Κατανόηση συγκεκριμένων προκλήσεων

Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο κάποιων πολύ συνηθισμένων προκλήσεων που αφορούν βρέφη και παιδιά, με αποτέλεσμα η διαχείρισή τους να είναι πιο εύκολη και αποδοτική στην καθημερινότητά τους.

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια “ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ” καλύπτουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν όχι μόνο τους γονείς με βρέφη και παιδιά, αλλά όποιον άνθρωπο είναι σε επαφή με αυτά και θα ήθελε να ενισχύσει τις γνώσεις του για το πώς μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ανθίσουν στον δικό τους μοναδικό τρόπο και ρυθμό. 

Είτε ο στόχος σου είναι η επαγγελματική ή προσωπική ανάπτυξη είτε θέλεις να παρέχεις καλύτερη φροντίδα και υποστήριξη στα παιδιά και τις οικογένειες που εξυπηρετείς, σίγουρα η συμμετοχή σου στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια θα είναι επικερδής.

Έχεις απορίες;

Επαγγελματική ανάπτυξη

Αν είσαι επαγγελματίας που έρχεται σε επαφή με βρέφη και μικρά παιδιά, η συμμετοχή σου στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια “ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ” βελτιώνει την εικόνα σου και μπορεί να είναι ένας λόγος μια οικογένεια να σε επιλέξει.

Στήριξη των γονέων

Με τη συμμετοχή σου και την απόκτηση νέων γνώσεων, μαθαίνεις πώς να παρέχεις στήριξη και εκπαίδευση στους γονείς για τη φροντίδα των παιδιών τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να σου δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των παιδιών

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες πληροφορίες που αφορούν το βρεφικό μασάζ, το υγιές και τρυφερό άγγιγμα, την ανάπτυξη των παιδιών και τη θετική διαπαιδαγώγηση. Οι νέες αυτές γνώσεις βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τις συμπεριφορές των παιδιών και να βρουν τις δικές τους ιδανικές λύσεις για πιο ομαλή καθημερινότητα. 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης

Ο γονέας που δυσκολεύεται να παρευρεθεί δια ζώσης σε Ομαδικά Μαθήματα Βρεφικού Μασάζ μπορεί να επιλέξει τα Ατομικά Μαθήματα και να να απολαύσει ταυτόχρονα την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά, καθώς μπορεί να γίνουν και στον χώρο του.

Γιατί κάποιος/α να επιλέξει να παρακολουθήσει τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια "ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ";

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια “ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ” παρέχουν ευκαιρία σε όποιον συμμετέχει να αποκτήσει νέες γνώσεις ή/και να εμβαθύνει στις ήδη υπάρχουσες, καθώς το περιεχόμενο των σεμιναρίων ανανεώνεται συνεχώς και βασίζεται σε πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία.

Καλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού

Στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια “ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ”, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ανάπτυξη των παιδιών, πώς αυτές διαφοροποιούνται αναλόγως την ηλικία του παιδιού, έχοντας ως αποτέλεσμα να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών και να βελτιώνεται η καθημερινότητα μαζί τους.

Ανταλλαγή εμπειριών & καλύτερες πρακτικές

Η συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια “ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ” δίνει τη δυνατότητα να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή με άλλους επαγγελματίες, επιτρέποντας την ανταλλαγή εμπειριών και την κατανόηση καλύτερων πρακτικών στον τομέα της παιδικής φροντίδας.

Κατανόηση συγκεκριμένων προκλήσεων

Οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο κάποιων πολύ συνηθισμένων προκλήσεων που αφορούν βρέφη και παιδιά, με αποτέλεσμα η διαχείρισή τους να είναι πιο εύκολη και αποδοτική στην καθημερινότητά τους.

Επαγγελματική ανάπτυξη

Αν είσαι επαγγελματίας που έρχεται σε επαφή με βρέφη και μικρά παιδιά, η συμμετοχή σου στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια “ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ” βελτιώνει την εικόνα σου και μπορεί να είναι ένας λόγος μια οικογένεια να σε επιλέξει.

Στήριξη των γονέων

Με τη συμμετοχή σου και την απόκτηση νέων γνώσεων, μαθαίνεις πώς να παρέχεις στήριξη και εκπαίδευση στους γονείς για τη φροντίδα των παιδιών τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να σου δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των παιδιών

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες πληροφορίες που αφορούν το βρεφικό μασάζ, το υγιές και τρυφερό άγγιγμα, την ανάπτυξη των παιδιών και τη θετική διαπαιδαγώγηση. Οι νέες αυτές γνώσεις βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τις συμπεριφορές των παιδιών και να βρουν τις δικές τους ιδανικές λύσεις για πιο ομαλή καθημερινότητα. 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης

Ο γονέας που δυσκολεύεται να παρευρεθεί δια ζώσης σε Ομαδικά Μαθήματα Βρεφικού Μασάζ μπορεί να επιλέξει τα Ατομικά Μαθήματα και να να απολαύσει ταυτόχρονα την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά, καθώς μπορεί να γίνουν και στον χώρο του.

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια “ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ” καλύπτουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν όχι μόνο τους γονείς με βρέφη και παιδιά, αλλά όποιον άνθρωπο είναι σε επαφή με αυτά και θα ήθελε να ενισχύσει τις γνώσεις του για το πώς μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ανθίσουν στον δικό τους μοναδικό τρόπο και ρυθμό. 

Είτε ο στόχος σου είναι η επαγγελματική ή προσωπική ανάπτυξη είτε θέλεις να παρέχεις καλύτερη φροντίδα και υποστήριξη στα παιδιά και τις οικογένειες που εξυπηρετείς, σίγουρα η συμμετοχή σου στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια θα είναι επικερδής.

Έχεις απορίες;

Εκπαιδεύσεις - Σεμινάρια

Θεωρητικό σεμινάριο, διάρκειας 60′, μέσω της πλατφόρμας του zoom (online).
Δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Επένδυση

……………………………€ 15