.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο κώδικας δεοντολογίας των Βοηθών Μητρότητας, όπως έχει διαμορφωθεί από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας (εφεξής ΣΥ.ΒΟ.Μ.Ε.) είναι ένα σύνολο αρχών και κανόνων που καθορίζουν την επαγγελματική συμπεριφορά και τις δεοντολογικές υποχρεώσεις των Βοηθών Μητρότητας. Παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις δεοντολογικές πρακτικές και τις ηθικές αξίες που πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων από τις Βοηθούς Μητρότητας, προστατεύοντας το κοινό και προωθώντας την εμπιστοσύνη μεταξύ των επαγγελματιών περιγεννητικής φροντίδας.

1. Κανόνες Συμπεριφοράς

1.1. Σκοπός

_____________
Η βοηθός μητρότητας (εφεξής Β.Μ.) έχει την υποχρέωση να διατηρεί υψηλό το επίπεδο των επαγγελματικών υπηρεσιών της και της προσωπικής της συμπεριφοράς μέσα από τον ρόλο της ως επαγγελματίας που προσφέρει υποστήριξη κατά τον τοκετό και τη λοχεία.

1.1. Σκοπός

Η βοηθός μητρότητας (εφεξής Β.Μ.) έχει την υποχρέωση να διατηρεί υψηλό το επίπεδο των επαγγελματικών υπηρεσιών της και της προσωπικής της συμπεριφοράς μέσα από τον ρόλο της ως επαγγελματίας που προσφέρει υποστήριξη κατά τον τοκετό και τη λοχεία.

1.2. Επαγγελματική Ανάπτυξη

_____________
 Η Β.Μ. φροντίζει για τη συνεχή επαγγελματική της ανάπτυξη, μέσα από συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, επαφές με συναφείς οργανισμούς και συλλόγους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες που προσφέρουν υποστήριξη κατά τον τοκετό.

1.2. Επαγγελματική Ανάπτυξη

Η Β.Μ. φροντίζει για τη συνεχή επαγγελματική της ανάπτυξη, μέσα από συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, επαφές με συναφείς οργανισμούς και συλλόγους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες που προσφέρουν υποστήριξη κατά τον τοκετό.

1.3. Ακεραιότητα

_____________
Η Β.Μ. θα πρέπει να εργάζεται με βάση τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ακεραιότητας, εντιμότητας και συνέπειας. Σκοπός της είναι να στηρίζει τη γυναίκα και το σύντροφό της με ευαισθησία, ενσυναίσθηση, διακριτικότητα, κατανόηση, σεβασμό, να μην είναι επικριτική για της αποφάσεις τους, να είναι ευέλικτη, οργανωτική και προστατευτική προς το περιβάλλον της μητέρας/οικογένειας.

1.3. Ακεραιότητα

Η Β.Μ. θα πρέπει να εργάζεται με βάση τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ακεραιότητας, εντιμότητας και συνέπειας. Σκοπός της είναι να στηρίζει τη γυναίκα και τον σύντροφό της με ευαισθησία, ενσυναίσθηση, διακριτικότητα, κατανόηση, σεβασμό, να μην είναι επικριτική για της αποφάσεις τους, να είναι ευέλικτη, οργανωτική και προστατευτική προς το περιβάλλον της μητέρας/οικογένειας.

2. Ηθική υποχρέωση προς τους πελάτες

2.1. Προτεραιότητα στα συμφέροντα της πελάτισσας

_____________
Η μεγαλύτερη ευθύνη που έχει μία Β.Μ. είναι απέναντι στη γυναίκα, το ζευγάρι και το μωρό.

2.1. Προτεραιότητα στα συμφέροντα της πελάτισσας

 Η μεγαλύτερη ευθύνη που έχει μία Β.Μ. είναι απέναντι στη γυναίκα, το ζευγάρι και το μωρό.

2.2. Δικαιώματα και προνόμια των πελατών

_____________
Η Β.Μ. φροντίζει ώστε να ενθαρρύνει τη γυναίκα και τον σύντροφό της να παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις.

2.2. Δικαιώματα και προνόμια των πελατών

Η Β.Μ. φροντίζει ώστε να ενθαρρύνει τη γυναίκα και τον σύντροφό της να παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις.

2.3. Εχεμύθεια και σεβασμός των προσωπικών δεδομένων

_____________
Η Β.Μ. έχει υποχρέωση να σέβεται, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να
κρατάει εμπιστευτικές τις πληροφορίες για τις οποίες λαμβάνει γνώση από την
ιδιωτική ζωή και τις πράξεις των γυναικών που υποστηρίζει, ακόμα κι αν τις
πληροφορίες αυτές δεν τις έχει λάβει απευθείας από αυτές. Η Β.Μ. έχει υποχρέωση να σέβεται τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, την εθνικότητα και, εν γένει, τις παραδόσεις των γυναικών/οικογενειών που υποστηρίζει. Η Β.Μ. θα πρέπει να μεριμνά ώστε να κρατά αρχείο των γυναικών που υποστηρίζει.

2.3. Εχεμύθεια και σεβασμός των προσωπικών δεδομένων

Η Β.Μ. έχει υποχρέωση να σέβεται, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να
κρατάει εμπιστευτικές τις πληροφορίες για τις οποίες λαμβάνει γνώση από την
ιδιωτική ζωή και τις πράξεις των γυναικών που υποστηρίζει, ακόμα κι αν τις
πληροφορίες αυτές δεν τις έχει λάβει απευθείας από αυτές. Η Β.Μ. έχει υποχρέωση να σέβεται τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, την εθνικότητα και, εν γένει, τις παραδόσεις των γυναικών/οικογενειών που υποστηρίζει. Η Β.Μ. θα πρέπει να μεριμνά ώστε να κρατά αρχείο των γυναικών που υποστηρίζει.

2.4. Υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες της

_____________
Η Β.Μ. έχει υποχρέωση να συνδράμει κάθε γυναίκα που ψάχνει υποστήριξη κατά τον
τοκετό και τη λοχεία, είτε προσφέροντας τις υπηρεσίες της, είτε παραπέμποντας καταλλήλως σε άλλους επαγγελματίες και πηγές. Σε περίπτωση παραπομπής, οι δύο Β.Μ. έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται και να είναι σε επικοινωνία προκειμένου η νέα Β.Μ. να στηρίξει αποτελεσματικότερα τη γυναίκα.

2.4. Υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες της

Η Β.Μ. έχει υποχρέωση να συνδράμει κάθε γυναίκα που ψάχνει υποστήριξη κατά τον
τοκετό και τη λοχεία, είτε προσφέροντας τις υπηρεσίες της, είτε παραπέμποντας καταλλήλως σε άλλους επαγγελματίες και πηγές. Σε περίπτωση παραπομπής, οι δύο Β.Μ. έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται και να είναι σε επικοινωνία προκειμένου η νέα Β.Μ. να στηρίξει αποτελεσματικότερα τη γυναίκα.

2.5. Αξιοπιστία

_____________
Εφόσον η Β.Μ. συμφωνήσει να παρέχει τις υπηρεσίες της σε μία γυναίκα, έχει την
υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές με αξιοπιστία και με το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα.

2.5. Αξιοπιστία

Εφόσον η Β.Μ. συμφωνήσει να παρέχει τις υπηρεσίες της σε μία γυναίκα, έχει την
υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές με αξιοπιστία και με το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα.

2.6. Αμοιβή

_____________
Η αμοιβή της Β.Μ. θα πρέπει να είναι δίκαιη και λογική, να είναι ανάλογη με τις
υπηρεσίες που παρέχει και να λαμβάνει υπόψη την οικονομική δυνατότητα της
γυναίκας που υποστηρίζει. Η Β.Μ. θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και σαφής απέναντι
στους πελάτες της για το ύψος της αμοιβής της, για το είδος των υπηρεσιών που θα
παρέχει, για τους όρους πληρωμής καθώς και για την πολιτική επιστροφής χρημάτων.

2.6. Αμοιβή

Η αμοιβή της Β.Μ. θα πρέπει να είναι δίκαιη και λογική, να είναι ανάλογη με τις
υπηρεσίες που παρέχει και να λαμβάνει υπόψη την οικονομική δυνατότητα της
γυναίκας που υποστηρίζει. Η Β.Μ. θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και σαφής απέναντι
στους πελάτες της για το ύψος της αμοιβής της, για το είδος των υπηρεσιών που θα
παρέχει, για τους όρους πληρωμής καθώς και για την πολιτική επιστροφής χρημάτων.

3. Ηθική Υποχρέωση προς τους συναδέλφους

Η Β.Μ. θα πρέπει να παρουσιάζει με ειλικρίνεια και ακρίβεια την εκπαίδευσή της και την επαγγελματική της εμπειρία και δε θα πρέπει να παραπλανά πελάτες, άλλες Bοηθούς Mητρότητας ή άλλους επαγγελματίες υγείας ως προς το επίπεδο της εκπαίδευσης και επαγγελματικής της εμπειρίας.

3.1. Σεβασμός, εντιμότητα και ευγένεια

_____________
Η Β.Μ. έχει την υποχρέωση να συμπεριφέρεται ως προς τις συναδέλφους της με σεβασμό, εντιμότητα και καλή πίστη.

3.1. Σεβασμός, εντιμότητα και ευγένεια

Η Β.Μ. έχει την υποχρέωση να συμπεριφέρεται ως προς τις συναδέλφους της με σεβασμό, εντιμότητα και καλή πίστη.

3.2. Συναναστροφή με πελάτες άλλων συναδέλφων

_____________
Η Β.Μ. έχει την υποχρέωση να συμπεριφέρεται με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στους πελάτες άλλων συναδέλφων της.

3.2. Συναναστροφή με πελάτες άλλων συναδέλφων

Η Β.Μ. έχει την υποχρέωση να συμπεριφέρεται με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στους πελάτες άλλων συναδέλφων της.

4. Ηθική Υποχρέωση προς τους επαγγελματίες που υποστηρίζουν την περιγεννητική περίοδο

4.1. Διατήρηση του κύρους του επαγγέλματος

_____________
Η Β.Μ. έχει την υποχρέωση να διατηρεί και να προωθεί το κύρος, τις αξίες, τους ηθικούς κανόνες και την αποστολή του επαγγέλματος.

4.1. Διατήρηση του κύρους του επαγγέλματος

Η Β.Μ. έχει την υποχρέωση να διατηρεί και να προωθεί το κύρος, τις αξίες, τους ηθικούς κανόνες και την αποστολή του επαγγέλματος.

4.2. Ηθική ευθύνη προς την κοινωνία

_____________
Ο ΣΥ.ΒΟ.Μ.Ε. προτρέπει κάθε Β.Μ. να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά τον τοκετό ή/και τη λοχεία με μειωμένη ή χωρίς αμοιβή σε ευπαθείς ομάδες, όταν αυτό είναι δυνατό, ακολουθώντας το όραμα του Συλλόγου που είναι: «Μία βοηθός μητρότητας για κάθε γυναίκα που τη χρειάζεται» 

4.2. Ηθική ευθύνη προς την κοινωνία

Ο ΣΥ.ΒΟ.Μ.Ε. προτρέπει κάθε Β.Μ. να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης κατά τον τοκετό ή/και τη λοχεία με μειωμένη ή χωρίς αμοιβή σε ευπαθείς ομάδες, όταν αυτό είναι δυνατό, ακολουθώντας το όραμα του Συλλόγου που είναι: «Μία βοηθός μητρότητας για κάθε γυναίκα που τη χρειάζεται» 

5. Ηθική Υποχρέωση προς την Κοινωνία

5.1. Προώθηση της καλής υγείας της μητέρας και του παιδιού

_____________
Η B.M. θα πρέπει να προάγει τη γενική υγεία της μητέρας και του μωρού της και, όποτε είναι δυνατό, την υγεία όλης της οικογένειας και του άμεσου περιβάλλοντός της.

5.1. Προώθηση της καλής υγείας της μητέρας και του παιδιού

Η B.M. θα πρέπει να προάγει τη γενική υγεία της μητέρας και του μωρού της και, όποτε είναι δυνατό, την υγεία όλης της οικογένειας και του άμεσου περιβάλλοντός της.